XXXII ЛИКОВНИ КОНКУРС „СВЕТОСАВЉЕ И НАШЕ ДОБА“ НА ТЕМУ Патријарх српски Павле – до 12. априла

Рокове за достављање радова, услове за учешће на конкурсу, обавезан формулар и упутство за слање радова можете пронаћи овде.

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ РАСПИСУЈE КОНКУРС ЗА XXXII ИЗЛОЖБУ „СВЕТОСАВЉЕ И НАШЕ ДОБА“  НА ТЕМУ ПАТРИЈАРХ СРПСКИ ПАВЛЕ

ОБАВЕЗАН ОБРАЗАЦ ЗА УСТАНОВЕ, ШКОЛЕ

ОБАВЕЗАН ОБРАЗАЦ ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ УЧЕСНИКЕ

Ликовни конкурс Светосавље и наше доба расписује се од 1992. године за децу предшколских, основних и средњих школа Републике Србије и Републике Српске, а од 2012. и за децу допунских српских школа у расејању.

Понуђене подтеме су:

 1. Тело моје је храм душе моје, а душа моја је храм Духа Светог
 1. Празнични дан
 1. Да се светли светлост ваша
 1. Архитектонски/украсни мотиви Пећке патријаршије
 1. Витраж
 1. Розета
 1. Човек каo храм
 1. Звона и звоници
 1. Декорација – украсна пластика унутрашња и спољашња (стубови, розете и остало -детаљ или целина)
 2. Врата/прозори (детаљ или целина)
 1. Фреске (детаљ или целина)
 2. Мозаици (детаљ или целина)

(При избору тема од 5. до 12. користити се мотивима Пећке патријаршије, Манастира Раковица, Манастира Благовештење у Каблару или Призренске саборне цркве св. Ђорђа)

Услови конкурса:

 • На конкурсу могу да учествују деца од 6 до 19 година старости у 5 категорија (предшколци, млађи истарији основношколци, средњошколци и средњошколци средњих уметничких и стручних школа, као и полазници ликовних атељеа и радионица за децу и младе).
 • Радови морају бити самостална дечја остварења, један ученик може учествовати са више радова.

На полеђини сваког рада треба  обавезно залепити картицу са подацима попуњеним на компјутеру:

Формулар групне пријаве

Формулар индивидуалне пријаве

————————————————————————————————–

Све податке искључиво попунити на компјутеру. Подаци или појединачни подаци написани руком неће се узети у разматрање. Молимо да за генералије не користите картице других ликовних конкурса и удружења!

 • Радове без потпуних података, односно радови који на полеђини немају компјутерски попуњену табелу или радове увијене у ролне жири неће узимати у разматрање (вредновање), као ни радове који садрже различите семенке, суве плодове, тестенину, нити било који други материјал који отпада са радова.
 • Уколико се из једне установе шаље више група радова, различитих васпитача, учитеља, наставника односно ментора – свака група радова (једног ментора) мора бити физичи одвојена – посебно запакована са свим неопходним подацима који се траже од стране организатора, и након тога спакована у јединствени пакет. На ово посебно скрећемо пажњу предшколским установама али и менторима који раде у две или више школа.
 • Радове послате у ролни или радови који су пресавијени жири неће узимати у

разматрање. Молимо да се радови прописно упакују између чвршћих картона, јер се радови оштећени током транспорта такође неће узимати у разматрање, ово се посебно односи на појединачне пошиљке или пошиљке са малим бројем ликовних радова, као и радове већих димензија.

 • Техника је слободан избор ментора и ученика, (дозвољени су радови свих цртачких, сликарских, графичких и вајарских техника).
 • Приликом избора папира могу се користити искључиво папири или картони предвиђени за цртање или сликање.
 • Цртежи рађени на папирима предвиђеним за писање као што су куцаћи папир или папир из свеске, неће се узимати у разматрање.
 • Ликовни радови који су рађени у техници сувог пастела морају бити прописно фиксирани.
 • Формат радова је слободан.
 • ГРУПНИ РАДОВИ ДЕЦЕ – неће улазити у категорију за награђивње, али могу бити од стране жирија одабрани за излагање.

 Конкурс се налази у календару такмичења и смотри Министарства просвете.

Молимо да уз радове посебно на папиру доставите и тачан број радова по узрастима – разредима које шаљете.

Основне и средње школе уколико шаљу радове више различитих разреда, неопходно је написати број радова за сваки од узраста – разреда. Уколико у једној коверти шаљете радове више ментора, потребно је написати имена свих ментора чији су радови у коверти као и тачан број радова по узрастима – разредима.

Молимо да радове деце млађег школског узраста физички одвојите од радова деце старијег школског узраста уколико их шаљете у јединственој коверти.

Најуспешнији радови биће изложени на завршној свечаности и штампани у Каталогу који се уручује ученицима и наставницима уз награде.

 • Приспели радови се не враћају и постају својина организатора који задржава право да радове користи и за друге непрофитабилне сврхе (изложбе, репродуковање, штампање) без надокнаде и сагласности аутора.
 • Молимо да коверте не затварате са муницијом за хефтање докумената!
 • Ликовне радове слати на адресу: Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине, поштански ФАХ 328, 21101 Нови Сад са назнаком (ЗА КОНКУРС СВЕТОСАВЉЕ)
 • Радове ДОСТАВИТИ најкасније до априла 2024. године.
 • Обавештење о резултатима Конкурса и завршној свечаности биће објављено
 1. априла 2024. године на сајтовима организатора Конкурса: https://centarzalikovnovaspitanje.org// (Центар за ликовно васпитањe деце и омладине Војводине) https://www.facebook.com/centarzalikovnovaspitanje/ https://ksseparhijebacke.info/(Коло српских сестара Епархије бачке Нови Сад) www.eparhija-backa.rs (Катихетски одбор Епархије бачке)

www.uvu.rs (Удружење војвођанских учитеља)

Организатори Конкурса доделиће:

 1. Највише 3 награде за најуспешније радове у свакој од 5 категорија

(предшколци, млађи и старији основношколци, средњошколци и средњошколци средњих уметничких и стручних школа)

 1. Награду листа „Невен“ учеснику у категорији 1- 4. разред ОШ.
 1. Награду часописа „Машталица“ учеснику у категорији предшколаца.
 2. До 3 похвале у свакој категорији за успешне радове.
 1. Наставницима награђених ученика се додељују похвале, а наставнику који пошаље најбољу колекцију ученичких радова се додељује награда.
 • Чланови жирија биће ликовни уметници, историчари уметности, ликовни педагози, теолози, чланице Кола српских сестара Епархије бачке и представник Министарства просвете.

Све додатне информације о XXXII ЛИКОВНОМ конкурсу „Светосавље и наше доба“ могу се добити у Центру за ликовно васпитање деце и омладине Војводине мобилни телефон 064/47  37 363 (Љубица Танкосић)

на e-mail адресу:
centarzalikovnovaspitanje@gmail.com