Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине је струковно удружење.  Основан је као матична институција и исходиште нових идеја и промена у настави ликовног васпитања 16. маја 1954. у Новом Саду, од тада, најеминентнијих ликовних педагога и уметника попут: Богомила Карлавариса, Јована Солдатовића, Милана Мијачевића, Бошка Петровића, Душана Миловановића, Радмиле Рис Граовац, Ивана Јакобчића, Јожефа Ач, а придружили су им се професори средњих школа, наставници, стручни учитељи и десетак апсолвената прве генерације ликовне групе ВПШ, међу којима је била и Емина Чамо Лорбек. Тих 85 учесника – оснивача изабрало је осим управних одбора и других тела и комисију за стручни рад, комисију за педагошка питања, за дечји цртеж и изложбе, за ширење ликовне културе.

Од свог оснивања, Центар се у континуитету бави афирмацијом дечјег ликовног стваралаштва и усавршавањем наставе ликовне културе. Kao такав, представља јединствену и најстарију установу овакве врсте у нашој земљи али и читавом простору Балкана.

ОСНОВАНО 1954.

КОНКУРСИ Центра за ликовно васпитање деце и омладине Војводине

Путем организације ликовних конкурса, од самог оснивања Центра, реализују се идеје и иновације у настави водећих ликовнних педагога, потом се  формира и богата збирка дечјих ликовних радова, која данас броји око 1.000.000 радова из преко 110 земања света.

Ова импозантна и веома вредна колекција  остварена је првенствено кроз организацију тематских изложби и путем учешћа Центра у културним и уметничким манифестацијама намењеним деци, на градским, покрајинским, републичким и међународним нивоима.

0
Година постојања
0
Организовано преко 500 изложби
0
Сарадња са 110 земаља света
0
Архива од милион радова

За више информација можете нас контактирати