Донација

Подржите рад Центра за ликовно васпитање деце и омладине Војводине

Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине је струковно, непрофитабилно удружење које у континуитету делује од свог оснивања, од 1954. године.

Истражујући, подржавајући и пре свега афирмишући дечје стваралаштво, Центар је од свог оснивања истрајавао на становишту да је дечји цртеж, односно ликовна педагогија од прворазредног значаја у школству и култури нашег друштва.

Остварујући такав свој основни циљ, Центар окупља ликовне педагоге предшколских установа,  основних, средњих и виших школа, као и професоре ликовних академија. Поред њих, Центар је отворен и за све спољне сараднике, научнике и стручњаке сродних наука.

Афирмисање и изучавање аутентичног дечјег ликовног израза и стваралаштва се потврђује кроз богату и вредну збирку ликовних радова деце и омладине. Она је формирана првенствено од радова из наше земље, а затим и из других крајева бивше Југославије.  Колекција коју Центар поседује процењује се на око милион радова из 110 земаља света.

Реализација идеја и иновација, потом и формирање богате збирке, остварена је првенствено кроз организацију тематских изложби и путем учешћа Центра у културним и уметничким манифестацијама намењеним деци, на градскoм, покрајинскoм  и републичком нивоу.

 

Најзначајније изложбе које Центар организује су:

  1. Стручне изложбе на републичком и међународном нивоу
  2. Змајеве дечје игре – илустровање текстова и књига писаца за децу
  3. Мајске игре у Бечеју и потом у склопу Стеријиног позорја у Новом Саду, као и изложбе на тему „Сцена, маска, костим и лутка“ .
  4. Изложбе „Светосавље и наше доба“ у сарадњи са Колом српских сестара Епархије Бачке, Катихетским одбором епархије бачке и Удружењем војвођанских учитењља.
  5. Изложбе ауторског стрипа ученика Србије.
  6. ПЧЕСА (Пролеће на ченејским салашима), изложбе са етно-темaма војвођанског поднебља (реализована 31 изложба) чији конкурс је угашен због недостатка новчаних средстава

7. Изложбе „Свет маште“ радова деце и омладине ометене у развоју, у сарадњи са Домом „Ветерник“ (релизовано је пет изложби).