Centar za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine je strukovno udruženje.  Osnovan je kao matična institucija i ishodište novih ideja i promena u nastavi likovnog vaspitanja 16. maja 1954. u Novom Sadu, od tada, najeminentnijih likovnih pedagoga i umetnika poput: Bogomila Karlavarisa, Jovana Soldatovića, Milana Mijačevića, Boška Petrovića, Dušana Milovanovića, Radmile Ris Graovac, Ivana Jakobčića, Jožefa Ač, a pridružili su im se profesori srednjih škola, nastavnici, stručni učitelji i desetak apsolvenata prve generacije likovne grupe VPŠ, među kojima je bila i Emina Čamo Lorbek. Tih 85 učesnika – osnivača izabralo je osim upravnih odbora i drugih tela i komisiju za stručni rad, komisiju za pedagoška pitanja, za dečji crtež i izložbe, za širenje likovne kulture.

Od svog osnivanja, Centar se u kontinuitetu bavi afirmacijom dečjeg likovnog stvaralaštva i usavršavanjem nastave likovne kulture. Kao takav, predstavlja jedinstvenu i najstariju ustanovu ovakve vrste u našoj zemlji ali i čitavom prostoru Balkana.

OSNOVANO 1954.

KONKURSI Centra za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine

Putem organizacije likovnih konkursa, od samog osnivanja Centra, realizuju se ideje i inovacije u nastavi vodećih likovnnih pedagoga, potom se  formira i bogata zbirka dečjih likovnih radova, koja danas broji oko 1.000.000 radova iz preko 110 zemanja sveta.

Ova impozantna i veoma vredna kolekcija  ostvarena je prvenstveno kroz organizaciju tematskih izložbi i putem učešća Centra u kulturnim i umetničkim manifestacijama namenjenim deci, na gradskim, pokrajinskim, republičkim i međunarodnim nivoima.

0
Godina postojanja
0
Organizovano preko 500 izložbi
0
Saradnja sa 110 zemalja sveta
0
Arhiva od milion radova

Za više informacija možete nas kontaktirati