67. ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ РАДОВА ДЕЦЕ СРБИЈЕ „ИЛУСТРАЦИЈА ЛИТЕРАРНИХ ДЕЛА“ у оквиру 67. Јунских програма Змајевих дечјих игара на тему: НА ПУТУ ВЕТРЕЊАЧА СНОВА – до 10. маја

Рокове за достављање радова, услове за учешће на конкурсу, обавезан формулар и упутство за слање радова можете пронаћи овде.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ И 69. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

расписују конкурс

ОБАВЕЗАН ОБРАЗАЦ ЗА УСТАНОВЕ, ШКОЛЕ

ОБАВЕЗАН ОБРАЗАЦ ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ УЧЕСНИКЕ

„Возим се у високим колима, около само жито златно и небо плаво, a видици             отворени, широки. Ја малена, чини ми се како овом житу и овом небу нема краја…            А у житу булка, наиђе бокор булки, црвено у жутом, уоквирено плавим, лепота…

И расут плав различак, водопије плаве, камилице бујне, цвасти, а цветићи им бели,         бели, са жутим дугменцетом у средини, пркосно подигнутим… И коњи бели,     запенили. Чини ми се љуљам се на том меком, шареном ћилиму, час корачам по          крпари коју је изаткала мајкица, дивно сложених живих боја…

А кола јуре, јуре, и ја мала, свет велики…“.

 

***

Овако је „комадиће“ свог детињства, забележила књижевница, Мира Алечковић, која је наш лепи свет први пут угледала пре тачно сто година под сунцем новосадским. Након тога је путовала, живела, писала, љубав чувала и делила, децу поштовала и ослушкивала широм земље.

Посвећујемо јој у години великог јубилеја, део нашег овогодишњег јунског фестивала за децу, на којем ћемо са публиком поделити нежне успомене и сећања на тренутке које смо доживели заједно, интерпретирати њене искрене, топле стихове, а позивамо и вас на ново уметничко дружење. Пронађите своје место на ликовном путовању кроз дивне пределе, пријатељска осећања, одважност и машту. Очекујемо вас и радујемо се сусрету јунском, новим радовима, бојама, изложби у Змајевом лепом кругу!

Ветрењаче снова,                              Цркве и звоници

високи јаблани,                                 и врбе и иве

голубови, вране,                                и ждрепци и коњи,

јелени, фазани,                                  вашари и славе

дудови, тополе,                                 и стари балкони

виногради стари,                               од гвожђа плетени,

дворови, салаши                               од набоја куће

где мир господари.                           где земљаци живе.

 

(из песме Војводина Мире Алечковић)

 

УСЛОВИ КОНКУРСА:

На конкурсима могу учествовати сва деца индивидуално или преко предшколских установа, основних и средњих школа, као и приватне школе, ликовне радионице или атељеи за децу и омладину.

  • Уколико се из једне установе шаље више група радова, различитих васпитача, учитеља, наставника односно ментора – свака група радова (једног ментора) мора бити физичи одвојена – посебно запакована са свим неопходним подацима. На ово посебно скрећемо пажњу Предшколским установама али и менторима који раде у две или више школа.
  • Радове послате у ролни или радови који су пресавијени жири неће узимати у разматрање. Молимо да се радови прописно упакују између чвршћих картона, јер се радови оштећени током транспорта такође неће узимати у разматрање, ово се посебно односи на појединачне пошиљке или пошиљке са малим бројем ликовних радова, као и радове већих димензија.
  • Техника је слободан избор ментора и ученика (дозвољени су радови свих цртачких, сликарских, графичких и вајарских техника).
  • Приликом избора папира могу се користити искључиво папири или картони предвиђени или адекватни за цртање или сликање.
  • Цртежи рађени на папирима предвиђеним за писање као што су куцаћи папир или папир из свеске, неће се узимати у разматрање.
  • Ликовни радови који су рађени у техници сувог пастела морају бити прописно фиксирани.
  • Формат радова је слободан.
  • ГРУПНИ РАДОВИ ДЕЦЕ – неће улазити у категорију за награђивње, али могу бити од стране жирија одабрани за излагање.

Молимо да уз радове посебно на папиру доставите и тачан број радова по узрастима – разредима које шаљете.

Основне и средње школе уколико шаљу радове више различитих разреда, неопходно је написати број радова за сваки од узраста – разреда. Уколико у једној коверти шаљете радове више ментора, потребно је написати имена свих ментора чији су радови у коверти као и тачан број радова по узрастима – разредима.

Молимо да радове деце млађег школског узраста физички одвојите од радова деце старијег школског узраста уколико их шаљете у јединственој коверти.

Радови се не враћају него остају у збирци Центра за ликовно васпитање. Организатор задржава право да радове користи за друге непрофитабилне изложбе, у добротворне сврхе и да их репродукује у штампи.

Молимо Вас да не шаљете радове који садрже органске материје (плодови природе, зачини, тестенину, итд, нити било који други материјал који отпада са радова).

Радови морају бити самостална дечија остварења.

На полеђини сваког рада треба  обавезно залепити картицу са подацима попуњеним на компјутеру:

 

————————————————————————————————————

Име и презиме детета:___________________________

Разред/ узраст:__________________________________

Назив теме:____________________________________

Назив школе:___________________________________

Место и адреса школе:___________________________

Име и презиме

наставника/ликовног педагога:____________________

Контакт телефон:________________________________

Адреса електронске поште:_______________________

Година настанка рада____________________________

—————————————————————————————————————

Све податке искључиво попунити на компјутеру. Подаци или појединачни подаци написани руком неће се узети у разматрање. Молимо да за генералије не користите картице других ликовних конкурса и удружења!

Уколико шаљете објекте, молимо Вас да картицу са подацима чврсто прикачите.

Молимо да коверте не затварате спајањем докумената хефталицом!

 

РОК ЗА СЛАЊЕ РАДОВА: 10. мај 2024.

Радове слати на ПОШТАНСКИ ФАХ Центра за ликовно васпитање са назнаком ликовног конкурса: „ЗДИ“

Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине

ПОШТАНСКИ ФАХ  328

21101 Нови Сад

моб. 064/47-37-363

 

cеntarzalikovnovaspitanje@gmail.com  www.likovnicentardece.org

https://www.facebook.com/centarzalikovnovaspitanje/