65. ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ РАДОВА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ „СЦЕНА, МАСКА, КОСТИМ, ЛУТКА“ – до 8. маја

Рокове за достављање радова, услове за учешће на конкурсу, обавезан формулар и упутство за слање радова можете пронаћи овде.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ И 69. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

расписују конкурс

ОБАВЕЗАН ОБРАЗАЦ ЗА УСТАНОВЕ, ШКОЛЕ

ОБАВЕЗАН ОБРАЗАЦ ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ УЧЕСНИКЕ

У оквиру 69. Стеријиног позорја у Новом Саду биће отворена јубиларна 65 по реду, изложба дечјих ликовних радова садржајно везаних за позориште на тему:

СЦЕНА, МАСКА, КОСТИМ, ЛУТКА

Очекујемо да ће деца свој доживљај позоришта, или своју визију неког новог позоришта у будућности, креативно реализовати у визуелном облику што и јесте својствено позоришту као визуелној уметности.

Поред традиционалне теме „Сцена, маска, костим, лутка“, ове године предлажемо и подтему:

ПРОСТОР НЕДОЂИЈЕ ИЗ ПРИЧЕ О ПЕТРУ ПАНУ

Позивамо децу да кроз игру, машту и примену различитих техника дочарају простор сцене Недођије из приче о Петру Пану изградњом амбијента и атмосфере коју тај простор носи, односно који деца замишљају.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

На конкурсима могу учествовати сва деца индивидуално или преко предшколских установа, основних и средњих школа, као и приватне школе, ликовне радионице или атељеи за децу и омладину.

  • Уколико се из једне установе шаље више група радова, различитих васпитача, учитеља, наставника односно ментора – свака група радова (једног ментора) мора бити физичи одвојена – посебно запакована са свим неопходним подацима. На ово посебно скрећемо пажњу Предшколским установама али и менторима који раде у две или више школа.
  • Радове послате у ролни или радови који су пресавијени жири неће узимати у разматрање. Молимо да се радови прописно упакују између чвршћих картона, јер се радови оштећени током транспорта такође неће узимати у разматрање, ово се посебно односи на појединачне пошиљке или пошиљке са малим бројем ликовних радова, као и радове већих димензија.
  • Техника је слободан избор ментора и ученика, (дозвољени су радови свих цртачких, сликарских, графичких и вајарских техника).
  • Приликом избора папира могу се користити искључиво папири или картони предвиђени за цртање или сликање.
  • Цртежи рађени на папирима предвиђеним за писање као што су куцаћи папир или папир из свеске, неће се узимати у разматрање.
  • Ликовни радови који су рађени у техници сувог пастела морају бити прописно фиксирани.
  • Формат радова је слободан.
  • ГРУПНИ РАДОВИ ДЕЦЕ – неће улазити у категорију за награђивње, али могу бити од стране жирија одабрани за излагање.

Конкурс се налази у календару такмичења и смотри Министарства просвете.

Молимо да уз радове посебно на папиру доставите и тачан број радова по узрастима – разредима које шаљете.

Основне и средње школе уколико шаљу радове више различитих разреда, неопходно је написати број радова за сваки од узраста – разреда. Уколико у једној коверти шаљете радове више ментора, потребно је написати имена свих ментора чији су радови у коверти као и тачан број радова по узрастима – разредима.

Молимо да радове деце млађег школског узраста физички одвојите од радова деце старијег школског узраста уколико их шаљете у јединственој коверти.

Радови се не враћају него остају у збирци Центра за ликовно васпитање. Организатор задржава право да радове користи за друге непрофитабилне изложбе, у добротворне сврхе и да их репродукује у штампи.

Молимо Вас да не шаљете радове који садрже органске материје (плодови природе, зачини, тестенину, итд, нити било који други материјал који отпада са радова).

Радови морају бити самостална дечија остварења,

На полеђини сваког рада треба  обавезно залепити картицу са подацима попуњеним на компјутеру:

Формулар групне пријаве

Формулар индивидуалне пријаве

————————————————————————————————–

Све податке искључиво попунити на компјутеру. Подаци или појединачни подаци написани руком неће се узети у разматрање. Молимо да за генералије не користите картице других ликовних конкурса и удружења!

Уколико шаљете објекте, молимо Вас да картицу са подацима чврсто прикачите.

Молимо да коверте не затварате са муницијом за хефтање докумената!

РОК ЗА СЛАЊЕ РАДОВА: 08. мај 2024.

Радове слати на ПОШТАНСКИ ФАХ Центра за ликовно васпитање са назнаком ликовног конкурса:

СЦЕНА, МАСКА, КОСТИМ, ЛУТКА

Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине

ПОШТАНСКИ ФАХ  328

21101 Нови Сад

моб. 064/47-37-363

 

cеntarzalikovnovaspitanje@gmail.com  www.likovnicentardece.org

https://www.facebook.com/centarzalikovnovaspitanje/