37. Изложба ауторског стрипа ученика Србије – до 16. новембра

Рокове за достављање радова, услове за учешће на конкурсу, обавезан формулар и упутство за слање радова можете пронаћи овде.

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ РАСПИСУЈE КОНКУРС ЗА 37. ИЗЛОЖБУ АУТОРСКОГ СТРИПА УЧЕНИКА СРБИЈЕ

ОБАВЕЗАН ОБРАЗАЦ ЗА УСТАНОВЕ, ШКОЛЕ

ОБАВЕЗАН ОБРАЗАЦ ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ УЧЕСНИКЕ

Стрип као могући вид стваралаштва, изражавања и комуникације нашао је сигурно место у настави ликовне културе и изложбено-инструктивној делатности Центра. У жељи да наставимо ову акцију и претворимо је у сталну изражајну потребу младих, наглашавамо неопходност за још адекватнијим односом према низу проблема законитости ликовних уметности, специфичности медија стрипа и програму наставе ликовне културе.

ПРЕДЛОГ ТЕМЕ:

С обзиром да је ово година јубилеја Центра за ликовно васпитање деце и омладине Војводине, предлажемо да се деца усмере да раде стрипове који се дешавају у прошлости. Не давној већ овој релативно блиској. Какав је свет био пре четрдесет година када је покретан стрип конкурс, пре 70 година када је осниван Центар, а што не и пре 130 година када се објављивањем „Жутог дечака“ рађао модеран стрип. Предлог теме свакако није обавеза, али има своје педагошке и креативне сврхе. Деца могу да упознају свет без модерне технологије, док је свакако са ауторске стране занимљиво да се упознају са једним од битних процеса рада на стрипу. Најчешће се превиђа да рад на стрипу подразумева истраживање (историје, моде, архитектуре…) како би се аутентично осликало време радње стрипа. Често имамо у близини и носиоце историје, баке и деке,па и њихове приче могу бити илустроване.

Конкурс се налази у календару такмичења и смотри Министарства просвете.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

-Максималан формат стрипа може бити 50 х 70 цм.

-Стрип мора бити оригинално и самостално решење ученика – Ауторски стрип.

-Евентуална употреба боје треба да буде у функцији цртежа и идеје.

-Стрипови рађени дигиталном техником морају бити самостално цртани. Не прихватају се стрипови рађени у апликацијама које праве генеричке стрипове од већ постојећих цртежа и ликова.
-Приспеле радове ће прегледати стручни жири и доделити три прве, три друге и три треће награде у пет категорија. Посебно признање биће додељено ликовном педагогу за колекцију радова.

На конкурсу могу учествовати сва деца индивидуално или преко предшколских установа, основних и средњих школа, као и приватних школа, ликовних радионица или атељеа за децу и омладину.

Уколико се из једне установе шаље више група радова, различитих васпитача, учитеља, наставника односно ментора – свака група радова (једног ментора) мора бити физичи одвојена – посебно запакована са свим неопходним подацима, и након тога спакована у јединствени пакет. На ово посебно скрећемо пажњу предшколским установама али и менторима који раде у две или више школа.

Радови се не враћају већ остају у збирци Центра за ликовно васпитање. Организатор задржава право да све пристигле радове било да су одабрани за излагање или не, користи за друге непрофитабилне изложбе, у добротворне сврхе, да их репродукује у штампи или користи за евентуалну промоцију Центра.

Молимо Вас да не шаљете радове који садрже органске материје (плодове природе, зачине, тестенину, итд., нити било који други материјал који отпада са радова).

Радове послате у ролни или радови који су пресавијени жири неће узимати у разматрање. Молимо да се радови прописно упакују између чвршћих картона, јер се радови оштећени током транспорта такође неће узимати у разматрање, ово се посебно односи на појединачне пошиљке или пошиљке са малим бројем ликовних радова, као и радове већих димензија.

  • Техника или врста папира су слободан избор ментора/ученика (дозвољени су радови свих цртачких, сликарских, графичких и вајарских техника).
  • Ликовни радови који су рађени у техници сувог пастела морају бити прописно фиксирани.
  • Формат радова је слободан.(Максималан формат стрипа може бити 50 х70 цм).
  • Стрипови рађени дигиталном техником морају бити квалитетно одштампани на адекватном папиру и у оквиру задатих формата (стрипови цртани или штампани на папирима предвиђеним за писање – куцаћи папир или папир из свеске, неће се узимати у разматрање).

Радови морају бити самостална дечија остварења, ГРУПНИ РАДОВИ ДЕЦЕ – неће улазити у категорију за награђивње, али могу бити од стране жирија одабрани за излагање.

На полеђини сваког рада треба  обавезно залепити картицу са подацима попуњеним на компјутеру:

Формулар групне пријаве

Формулар индивидуалне пријаве

————————————————————————————————–

Све податке искључиво попунити на компјутеру. Подаци или појединачни подаци написани руком неће се узети у разматрање. Молимо да за генералије не користите картице других ликовних конкурса и удружења!

 Уколико шаљете објекте, молимо Вас да картицу са подацима чврсто прикачите, а пакет прописно упакујете.

Молимо да уз радове посебно на папиру доставите и тачан број радова по узрастима – разредима које шаљете.

Основне и средње школе уколико шаљу радове више различитих разреда, неопходно је написати број радова за сваки од узраста – разреда. Уколико у једној коверти шаљете радове више ментора, потребно је написати имена свих ментора чији су радови у коверти као и тачан број радова по узрастима – разредима.

Молимо да радове деце млађег школског узраста физички одвојите од радова деце старијег школског узраста уколико их шаљете у јединственој коверти.

Молимо да коверте не затварате са муницијом за хефтање докумената!

РОК ЗА СЛАЊЕ РАДОВА: 16. НОВЕМБАР 2024.

Радове слати на ПОШТАНСКИ ФАХ Центра за ликовно васпитање са назнаком ликовног конкурса:

За ликовни конкурс: „Ауторски стрип“

Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине

ПОШТАНСКИ ФАХ  328

21101 Нови Сад

моб. 064/47-37-363

cеntarzalikovnovaspitanje@gmail.com  www.likovnicentardece.org

https://www.facebook.com/centarzalikovnovaspitanje/