АУТОРСКИ СТРИП – до 27. новембра

Рокове за достављање радова, услове за учешће на конкурсу, обавезан формулар и упутство за слање радова можете пронаћи овде.

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ РАСПИСУЈE КОНКУРС ЗА 36. ИЗЛОЖБУ АУТОРСКОГ СТРИПА УЧЕНИКА СРБИЈЕ

ОБАВЕЗАН ОБРАЗАЦ ЗА УСТАНОВЕ, ШКОЛЕ

ОБАВЕЗАН ОБРАЗАЦ ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ УЧЕСНИКЕ

Стрип као могући вид стваралаштва, изражавања и комуникације нашао је сигурно место у настави ликовне културе и изложбено-инструктивној делатности Центра. У жељи да наставимо ову акцију и претворимо је у сталну изражајну потребу младих, наглашавамо неопходност за још адекватнијим односом према низу проблема законитости ликовних уметности, специфичности медија стрипа и програму наставе ликовне културе.
Конкурс се налази у календару такмичења и смотри Министарства просвете.
УСЛОВИ КОНКУРСА:
-Максималан формат стрипа може бити 50х70цм.
-Стрип мора бити оригинално и самостално решење ученика – Ауторски стрип.
-Евентуална употреба боје треба да буде у функцији цртежа и идеје.
-Приспеле радове ће прегледати стручни жири и доделити три прве, три друге и три треће награде у пет категорија. Посебно признање биће додељено ликовном педагогу за колекцију радова.
На конкурсу могу учествовати сва деца индивидуално или преко предшколских установа, основних и средњих школа, као и приватних школа, ликовних радионица или атељеа за децу и омладину.
Уколико се из једне установе шаље више група радова, различитих васпитача, учитеља, наставника односно ментора – свака група радова (једног ментора) мора бити физичи одвојена – посебно запакована са свим неопходним подацима, и након тога спакована у јединствени пакет. На ово посебно скрећемо пажњу предшколским установама али и менторима који раде у две или више школа.
Радови се не враћају већ остају у збирци Центра за ликовно васпитање. Организатор задржава право да све пристигле радове било да су одабрани за излагање или не, користи за друге непрофитабилне изложбе, у добротворне сврхе, да их репродукује у штампи или користи за евентуалну промоцију Центра.
Молимо Вас да не шаљете радове који садрже органске материје (плодове природе, зачине, тестенину, итд., нити било који други материјал који отпада са радова).
Радове послате у ролни или радови који су пресавијени жири неће узимати у разматрање. Молимо да се радови прописно упакују између чвршћих картона, јер се радови оштећени током транспорта такође неће узимати у разматрање, ово се посебно односи на појединачне пошиљке или пошиљке са малим бројем ликовних радова, као и радове већих димензија.
• Техника или врста папира су слободан избор ментора/ ученика (дозвољени су радови свих цртачких, сликарских, графичких и вајарских техника).
• Ликовни радови који су рађени у техници сувог пастела морају бити прописно фиксирани.
• Формат радова је слободан.
Радови морају бити самостална дечија остварења, ГРУПНИ РАДОВИ ДЕЦЕ – неће улазити у категорију за награђивње, али могу бити од стране жирија одабрани за излагање.
На полеђини сваког рада треба обавезно залепити картицу са подацима попуњеним на компјутеру:
Име и презиме детета:_________________________
Разред/ узраст:________________________________
Назив теме:____________________________________
Назив школе:__________________________________
Место и адреса школе:________________________
Име и презиме
наставника/ликовног педагога:_______________
Контакт телефон:______________________________
Адреса електронске поште:___________________
Година настанка рада: ________________________
Све податке искључиво попунити на компјутеру. Подаци или појединачни подаци написани руком неће се узети у разматрање.
Уколико шаљете објекте, молимо Вас да картицу са подацима чврсто прикачите, а пакет прописно упакујете.
Молимо да уз радове посебно на папиру доставите и тачан број радова које шаљете.
Основне и средње школе уколико шаљу радове више различитих разреда, неопходно је написати број радова за сваки од узраста.
Уколико у једној коверти шаљете радове више ментора, потребно је написати имена свих ментора чији су радови у коверти као и тачан број радова.
Молимо да радове деце млађег школског узраста физички одвојите од радова деце старијег школског узраста.
РОК ЗА СЛАЊЕ РАДОВА: 27. новембар 2023. године
Радове слати на ПОШТАНСКИ ФАХ Центра са назнаком ликовног конкурса:
За ликовни конкурс: „Ауторски стрип“
Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине
ПОШТАНСКИ ФАХ 328
21101 Нови Сад
моб. 064/47-37-363
cеntarzalikovnovaspitanje@gmail.com